T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2020 YILI EKİM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 2. Toplantı döneminde yapacağı 2020 yılı Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.10.2020 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “2021 yılı Performans Programı” ile ilgili teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2021 yılı Bütçe tasarısı” ile ilgili teklifi,
3- İşletme Müdürlüğünün, “Otoparklardan indirimli yararlanma şartları” ile ilgili teklifi,
4- İşletme Müdürlüğünün, “ESBAŞ tüzel kişi temsilcisi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,
6- İşletme Müdürlüğünün, “ALAPA tüzel kişi temsilcisi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız