T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2020 YILI EYLÜL AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 2. Toplantı döneminde yapacağı 2020 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.09.2020 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Kadro ihdası” ile ilgili teklifi,

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Gümüşhane, Köse Belediyesi ile kardeş şehir olma” ile ilgili teklifi,

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Rize, Çayeli Belediyesi ile kardeş şehir olma” ile ilgili teklifi,

4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Giresun, Yağlıdere Belediyesi ile kardeş şehir olma” ile ilgili teklifi,

5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Göktürk Mahallesi, 1760 ve 1766 parsel yanı kadastral boşluklara ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili teklifi,

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “İller Bankasından teminat mektubu alınması” ile ilgili teklifi,

7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Sinekli Kemer Koruma Bandının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili teklifi,

8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Defterdar Mahallesi, 91 ada, 42 ve 43 parseller ve kadastral boşluğa ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız