EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 01.09.2014 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, İç Hizmet yönetmeliğine ek maddeler konulmasına ilişkin teklifi (Mec.Kayıt No:110)

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün riskli yapılarla ilgili her parsel için alınacak ücret. (Mec.Kayıt No:111)

3- Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Destek Hizmet Alımı ihalesi. (Mec.Kayıt No:2014/112)

4- İnsan Kayn.Eğ.Müdürlüğünün Dolu-Boş kadro unvan değişikliği.(Mec.Kayıt No.2014/113)

5- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Eyüp İlçesi sınırları içerisindeki park ve bahçe bakım, onarım temizlik işlerine ait personele dayalı olmayan hizmet alımı işi ihalesi.(Mec. Kayıt No:2014/117)

6- Plan ve Proje Müdürlüğünün Yeşilpınar Mah. Sancak sk. Saya Mevkii, 491 ada, 9 parsel sayılı yerin plan tadilatı talebi. ( Mec. Kayıt No: 2014/118)

7- Plan ve Proje Müdürlüğünün Göktürk Mahallesi, 125 ada, 9 sayılı parsele ilişkin plan değişikliği talebi. (Mec. Kayıt No: 2014/114)

8- Plan ve Proje Müdürlüğünün Alibeyköy Uygulama İmar Planında tevhide ilişkin konu olan plan notu.(Mec.Kayıt No: 2014/116)

9- Plan ve Proje Müdürlüğünün Karadolap Mahallesi, 695 ada, 2 ve 3 nolu parselin plan tadilatı talebi.(Mec. Kayıt No:2014/115)

10- Plan ve Proje Müdürlüğünün Alibeyköy 791 ada, 17 parselin Uygulama İmar Planındaki yapı adalarındaki fonksiyon çizgisinin düzeltilmesini kapsayan imar plan tadilatı talebi.(Mec. Kayıt No: 2014/120)

11- Plan ve Proje Müdürlüğünün Alibeyköy 790 ada, 11 parselin Uygulama İmar Planındaki yapı adalarındaki fonksiyon çizgisinin düzeltilmesini kapsayan imar plan tadilatı talebi.(Mec. Kayıt No: 2014/120)