RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ESNAFIMIZA DUYURU

Semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemek amacı ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5/11 nci maddesinde; “Perakende satış yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan diğer satıcılar; malları cinsine, doğal özelliklerine, kalite ve standartlarına göre sınıflandırmak, gıda güvenilirliğine, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak ürünün özelliğine göre satışa sunmak ve satışa sunulan malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin kap veya ambalajlarının üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorundadır.” hükmü vardır.14/1-e maddesinde ise “bu hükme aykırı hareket edenler hakkında 2014 yılı için 5.600 TL idari para cezası uygulanır” hükmü yer almıştır.

Buna göre 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Pazar yerlerinde, marketlerde, manavlarda, sebze ve meyvelerin perakende olarak tüketime sunulan tüm adreslerde yukarıda belirtilen hükümlere göre künye denetimleri yapılacaktır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız