T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2019 YILI HAZİRAN AYI

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesinde "Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir." denilmektedir.

Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununda öngörüldüğü şekliyle Eyüpsultan Belediye Meclisinin 2019 yılı 8. seçim dönemi 1. Toplantı döneminde yapacağı Haziran ayı meclis toplantısı, toplantı haftası olan 03.06.2019 – 07.06.2019 tarihleri Ramazan Bayramı tatiline denk geldiğinden, 2019 yılı Haziran ayı Meclis toplantısının birinci birleşimi aşağıda belirlenen gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 10.06.2019 Pazartesi günü saat: 15.00'te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy Mahallesi, 771 ada trafo yeri intifa hakkı talebi” ile ilgili teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Banka hesaplarının onaylanması” ile ilgili teklifi,
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Pirinççi ve Işıklar Mahallesi bilirkişi seçimi” ile ilgili teklifi,
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurulması” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız