T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

2019 YILI MAYIS AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 1. Toplantı döneminde yapacağı 2019 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.05.2019 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2018 yılı Taşınır Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi,
3- Temizlik İşleri Müdürlüğünün, “Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı ihale onayı” ile ilgili teklifi.
4- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Sürücülü/Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmet alımı İşi ihale onayı” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız