EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 02.06.2014 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM :
1- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Müdürlük İç Hizmet Yönetmeliğine ilişkin teklifi (2014/73)
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Müdürlük İç Hizmet Yönetmeliğine ilişkin teklifi (2014/74)
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, vatandaşa daha hızlı hizmet vermek adına İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü ile Eyüp Belediyesi arasında protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi (2014/75)
4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait çeşitli ada, parsellerdeki taşınmazların 4706 sayılı kanuna göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile Eyüp Belediyesi arasında protokol düzenlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi (2014/76)
5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp Merkez I.Etap Revizyon U.İ.P., Eyüp Merkez II.Etap Revizyon U.İ.P. plan notlarına, Rami Revizyon İ.P. ve Eyüp U.İ.P. plan plan notlarının revize edilmesine ilişkin teklifi (2014/77)

RAPORLAR :
- 2014/28, 2014/53, 2014/54, 2014/55, 2014/56, 2014/57, 2014/58, 2014/59.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız