Karma Kullanım Konut Projesi

İstanbul İli, Eyüp İlçesi ve Güzeltepe (Alibeyköy) Mah., Çobançeşme Mevkii, 75 pafta, 46 ada, 1 parsel, 1 ada, 23, 24, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65 eski 60 yeni 68, 69, 70 parsellerde
TORUNLAR GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan
“Karma Kullanım Konut Projesi”

İle ilgili olarak
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin”
11. Maddesi (3) bendi “Proje ile İlgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığı Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla halka duyurulur” hükmü gereği

  • ÇED Süreci Başlamıştır
  • Sayın Halkımıza Duyurulur.
  • İSTANBUL VALİLİĞİ

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız