T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2017 yılı Haziran ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.06.2017 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Yağmursuyu Hattı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması” ile ilgili teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Asfalt Kaplama ve Yama yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması” ile ilgili teklifi,
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Prestij Cadde yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması” ile ilgili teklifi,
4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Muhtelif Sokaklarda Bordür ve Tretuvar yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması” ile ilgili teklifi,
5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Demir Korkuluk yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması” ile ilgili teklifi,
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Kamu Yapıları Bakım ve Onarım yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması” ile ilgili teklifi,
7- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, “Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi ihale onayı” ile ilgili teklifi,
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Müdürlük yönetmeliklerinin güncellenmesi” ile ilgili teklifi, ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız