T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2017 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 03.07.2017 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Üst yönetici ataması” ile ilgili bilgilendirme yazısı,
2- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “Fon ve hibe projeleri başvuruları yetkilendirme” ile ilgili teklifi,
3- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, “ Amatör Spor Kulüpleri Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması” ile ilgili teklifi,
4- İşletme Müdürlüğünün, “Eyüp Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlere ait Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi ihale onayı” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız