T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 127' inci maddesi (375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici Madde 23-24) ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği kapsamında Belediyemizde görev yapan taşeron çalışanlarımızın işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 21 Şubat 2018 tarihinde web sitemizde ilan edilen sınava katılmaya hak kazanamayanlara ait kesin olmayan listeye yapılan itirazlar İtiraz Komisyonunca değerlendirilmiş olup, kesin listeler aşağıda ilan edilmiştir.

Hak kazananlara ilişkin yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ayrıca aşağıda ilan edilmiştir.

696 sayılı KHK'nın 127' inci maddesinin uygulanmasına yönelik (375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici Madde 23-24) 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğin 39 uncu maddesi uyarınca, sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin ilan tebliğ yerine geçtiğinden, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

EK-1 Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Kesin Liste
EK-2 Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Kesin Liste
EK-3 Sınava Katılmaya Hak kazananların sınav şekli, sınav yeri ve sınav tarihlerini gösterir liste

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız