T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2018 yılı Mart ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.03.2018 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 494 ada, 30, 31, 32 parsellerde plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
2- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi,
3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Rami Yeni Mahallesi, 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin U.İ.P. değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi,
4- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programları kapsamında çeşitli projelerde; Eyüpsultan Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya ve bunun yanı sıra mali destek programları kapsamında başka kurumların projelerine ortak olmaya Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız