Son günlerde kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturulması sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur:
Bilindiği gibi ilçemiz yıllardan beri süregelen bir yerleşim yeri olup sınırlarımızda plansız oluşmuş bazı mahalleler de mevcuttur. Bu mahallelerde mülkiyet sorunları da mevcuttur. Mülkiyeti çoğunlukla kamu idarelerine ait araziler üzerinde vatandaşlarımız uzun zamandan beri kendi imkanlarıyla yaptığı binalarda ikamet etmektedirler.
Gelinen nokta itibariyle kentsel dönüşüm zorunluluktur. Halkımızın çok büyük çoğunluğunun da arzusunun bu yönde olduğu anlaşılmaktadır. Netleşmesi gereken husus bu dönüşümün nasıl olacağıyla ilgilidir.
Bizim Eyüp Belediyesi olarak bu konudaki yaklaşımımız bellidir. Bu hususları seçim döneminde de beyan etmiştik. Öncelikle kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda halen oturan vatandaşlarımızın proje gerçekleştiğinde yine aynı bölgede hak sahibi olarak kalması birinci şartımızdır.
İkinci şartımız dönüşümün mümkünse kamu idareleri eliyle gerçekleştirilmesidir. Bu idarelerin izin verdiği ölçüde de özel sektörün var olmasıdır.
Çalışmaların bu ilkelere göre yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve Kiptaş AŞ ile görüşülmüş ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır
Şimdilik 3 mahallemizde (4 bölgede) çalışmalar başlamış olup, bu çalışmaları bittikten sonra projeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Öngörümüz çarpık yapılaşma dediğimiz bölgelerimizde sağlıklı, (otoparklı,spor ,okul ve kültür alanları mevcut, yolları geniş,yeşil alanları yüksek oranlı vb.) teknolojik anlamda iyi, vizyona uygun bir şekilde özellikle ve olabildiğince mahalle konsepti ile oluşturulacak yaşam merkezleri, alanları oluşturmak istiyoruz.
Bu projelerimizin halkımızla paylaştıktan sonra yine halkımızla birlikte kazmaları vurduracağız. Bu projelerimiz gerçekleştikçe diğer bölgelerimizde de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
Bu arada bir kısım mahfillerde Belediyemizin yaptırdığı çalışmalar diye lanse edilen projeler de tamamen bizim dışımızda ilgisiz ve haberimizin olmadığı ve ilgilenmediğimiz özel çalışmalar olup bunlara da itibar edilmemesi gerekir.
Belediyemiz Eyüp’te azalmakla birlikte belli oranda ve yerlerde devam eden tapu ,imar ,alt yapı gibi sorunların kesin çözümünü hedeflemektedir. Bunları çözmüş bir Eyüp hedefimizdir. Dolayısıyla Belediyemiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Eyüp halkının yanında olmaya devam edecek ve onun menfaatleri doğrultusunda süreçlere katkı sağlayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız