EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 06.04.2015 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Encümen Üye Seçimi
2- İhtisas Komisyonları Üye Seçimi
3- 2014 yılı Denetim Komisyonu Raporu
4- 2014 yılı Faaliyet Raporu
5- Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Alibeyköy, Yeşilpınar Mahallesi, 246 pafta, 638 ada, 1 parsel ve 84 pafta, 44 ada, 2 parsellerle ilgili davaların sulh ve tasfiyesine ilişkin teklifi (2015/64)
6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Eyüp Film Akademisi projesi için İstanbul Kalkınma Ajansı ile destek sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı Remzi AYDIN ve Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2015/65)
7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Müdürlük kurulması ve boş kadro derece değişikliğine ilişkin teklifi, (2015/66)
8- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Nijer Cumhuriyeti, Abalak Şehri ile kardeş şehir olunması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2015/67)
9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp ilçesi, 491 ada (eski 407 ada), 128 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan tadilatına ilişkin teklifi,(2015/68)
10- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım ve Temizlik işi hizmet alımı ihale onayına ilişkin teklifi, (2015/69)
11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Üst yönetici atamalarına ilişkin teklifi, (2015/70)
12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notu tadilatına ilişkin teklifi (2015/71)
13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaat Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’nden kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi (2015/72)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız