EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 04.05.2015 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin teklifi,
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm Kadro değişikliği, Müdürlük ihdasları ve İsim Değişikliğine ilişkin teklifi,
4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp İlçesi, muhtelif planlarda okul alanlarına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ilişkin teklifi,
5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazlar ilişkin teklifleri (244 adet)