Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 02.05.2016 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM :

1-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Eyüp Musiki Vakfı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

2-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

3-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

4-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

5-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, İslam Araştırmaları Merkezi ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

6-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

7-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Eyüp Dostları Vakfı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

8-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Eyüp Sultan Araştırmaları Merkezi (EYSAM) yönetmeliğinde değişiklikler yapılmasına ilişkin teklifi,

9-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne 1 adet çekici araç tahsisine ilişkin teklifi,

10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Eyüp, Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan ve kullanıma açık olan isimsiz sokağa Kestanelik Sokak isminin verilmesine ilişkin teklifi,

11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2015 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifi,

12- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız