EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı 2016 yılı Nisan ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.04.2016 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 (Yeni Hizmet Binası) adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

GÜNDEM :

1- Meclis Divanı üye seçimi
a) Meclis 1. Başkan Vekili üye seçimi
b) Meclis 2. Başkan Vekili üye seçimi
c) Meclis Katipleri üye seçimi
2- Encümen üyeleri seçimi
3- İhtisas Komisyonları üye seçimi
4- 2015 yılı Denetim Komisyon Raporu
5- 2015 yılı Faaliyet Raporu
6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp Rami Yeni Mahallesi, 245 pafta, 922 ada, 21 parselde plan tadilatına ilişkin teklifi