T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2019 YILI NİSAN AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 19. maddesi (Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır) gereğince 8. seçim dönemi 1. Toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 13.04.2019 Cumartesi günü saat: 15:00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

 • Meclis Divanı üye seçimi.
  Meclis 1. Başkan Vekili üye seçimi
  Meclis 2. Başkan Vekili üye seçimi
  Meclis Katipleri üye seçimi
 • Encümen üyeleri seçimi
 • İhtisas Komisyonu üye seçimi
 • Tarihi Kentler Birliği üye seçimi
 • Marmara Belediyeler Birliği üye seçimi
 • Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye seçimi
 • 6183 sayılı Kanununun 90. maddesine istinaden üye seçimi
 • 2018 yılı Denetim Komisyon Raporu
 • 2018 yılı Faaliyet Raporu
 • Bir önceki dönemde İmar Komisyonunda kalan Müdürlük teklifi
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Memur personele sosyal denge yardımı yapılması ile ilgili sendika ile sözleşme yapabilmesi için Belediye Başkanın yetki verilmesi” ile ilgili teklifi,

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Yeni Müdürlüklerin kurulması” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız