T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2019 YILI OCAK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2019 yılı Ocak ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.01.2019 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- 2019 yılı Denetim Komisyonu üye seçimi,
2- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Kemerburgaz Mahallesi, 498 ada 2 parsel satış yetkisi” ile ilgili teklifi,
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “2019 yılı Sözleşmeli personel ücret tespiti” ile ilgili teklifi,
4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Üçşehitler Mahallesi, 943 ada trafo yeri intifa hakkı” ile ilgili teklifi,
5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Maliye Hazinesine devredilecek taşınmazlar” ile ilgili teklifi,
6- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Meclis üyeleri huzur hakkı ve Meclis üyesi Başkan Yardımcısı aylık ödenekleri” ile ilgili teklifi,
7- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “2019 yılı Meclis çalışma takvimi” ile ilgili teklifi,
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “ Zabıta fazla çalışma ücreti” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız