T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2019 YILI ŞUBAT AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2019 yılı Şubat ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.02.2019 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Topçular Mahallesi 483 Ada 286 parsel trafo yeri intifa hakkı tesisi” ile ilgili teklifi,
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Üst yönetici atamaları” ile ilgili bilgilendirme yazısı.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız