“Pandemide Öğrenme Kayıpları Saptama ve Giderme Projesi” hayata geçti...

Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğtim Fakültesi işbirliğiyle “Pandemide Öğrenme Kayıpları Saptama ve Giderme” projesini hayata geçirdi.

Projenin yürütücüsü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe, proje kapsamında yapılan çalışmaları, projenin aşamalarını ve detaylarını paylaştı.

PANDEMİDE ÖĞRENME KAYIPLARI, TÜM DÜNYADA EĞİTİMİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİSİ”

Pandemi döneminde dünya genelinde uzaktan eğitimin bir tercihten öte zorunluluk haline geldiğini ve bu süreçte yapılan araştırmalarda uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kalitesinde ve verimliliğinde olmadığını gösterdiğini vurgulayan Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe şunları söyledi:

"Bu konuda çok iyi altyapıya sahip olan ülkelerde bile yüzde otuzbeş kırklarda uzaktan eğitimle ilgili verimliliğin öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecinde alabilecekleri değerleri, bilgileri, becerileri, alışkanlıkları, tutumları kazandırma konusunda daha zayıf ve bir öğrenme kaybı oluştuğunu gösteriyor.

Malumunuz pandemi sürecinin ilk gününden itibaren bizimde okullarımız pandemi koşullarından dolayı kapalı kaldı ve uzaktan eğitime geçtik. Okulların uzun süre kapalı kalmasından dolayı öğrencilerin uzaktan eğitimin hem doğasından dolayı, hem de erişimiyle ilgili sorunlardan kaynaklanan öğrenme kayıpları oluştu. Bu öğrenme kayıpları bütün dünyada önümüzdeki dönem içerisinde eğitimin en önemli sorunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Siz öğrenme kayıplarını uzaktan eğitimin doğasından ve erişimle ilgili sorunlardan kaynaklanan öğrenme kayıplarını gidermediğiniz sürece öğrencilerin daha sonraki eğitim hayatlarıyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşamayı göze alıyorsunuz demektir"

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ÖĞRETMENLERİNE SÜREÇLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERDİK”

Eyüpsultan Belediyesi ile aile eğitimleri, öğretmen eğitimleri konusunda çalışmalar yaptıklarını, pandemide öğrenme kayıpları ile ilgili konun daha önemli olması ve öğretmen eğitimlerinin de bunun içerisinde yer alması nedeniyle böyle bir proje geliştirdiklerini belirten Küçüktepe, "Bu proje Marmara Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi arkadaşımızla beraber toplamda altı öğretim üyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Öncelikle geçtiğimiz eylül ayı içerisinde Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmen arkadaşlarımıza eğitim süreçleriyle ilgili ölçme değerlendirme, soru yazma, aktif öğrenme yöntemleri, materyal geliştirme, okuduğunu anlama gibi toplam 10 günlük bir eğitim verdik. Bu eğitimler çerçevesinde öğretmen arkadaşlarımızın süreci nasıl yürüteceklerine ilişkin hem projeyle ilgili bilgilendirmeler yaptık hem de bu projede onlar için gerekli olan bilgi ve becerileri onlara kazandırmaya yönelik eğitimler verdik. Bu eğitimler bittikten sonra yaklaşık iki aydır da öğrenme kayıplarını saptamaya yönelik veri toplama aracımız olan başarı testi geliştirme süreci içerisindeyiz. Bu süreçte arkadaşlarımıza yine online eğitimler verdik. Sosyal Bilgiler, Matematik Fen Bilgisi, Türkçe gibi alanlarda zaten dört alanda yaptığımız bir çalışma bu. Bu eğitimler sonrasında da arkadaşlarımız şu anda başarı testlerini geliştirdiler, başarı testleriyle ilgili bütün çalışmalar yapıldı. Bu uygulama bittikten sonra öğrencilerin olması gereken durumla, yani bulunmaları gereken düzeyle, bulundukları düzey arasındaki farkı belirleyip burada ne kadar öğrenme kayıpları var onları belirleyeceğiz. Öğrenme kayıpları belirlendikten sonra da onları gidermeye yönelik Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın bunları nasıl gidereceklerine yönelik tekrar eğitimler verilecek. Ayrıca öğrenme kayıplarını giderecek materyallerin nasıl geliştirecekler, onlara ilişkin materyal geliştirme sürecimiz olacak" dedi.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN, PROJEYE MÜTHİŞ DESTEK VERDİ”

Türkiye'de yerel yönetimler ya da sivil toplum örgütleri açısından şu anda yürütülmüş bu kadar geniş çaplı bir proje olmadığı dile getiren Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in bize böyle bir fırsatı vermiş olması çok önemli. Sebebine gelince Milli Eğitimin aslında çok iyi niyetle geniş bir perspektifle bakıp bu konuyla ilgili sorunları tespit etmek ve konunun üzerine gitmesine ilişkin tedbirler almış olması çok doğal ama tek başına Milli Eğitimin çalışmalarıyla bunun kısa dönemde giderilmesi çok mümkün olmaz. Onun için sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerin, belediyelerin bu konuda bir takım çalışmalar yapıyor olmalarını bizde çok önemsiyoruz. Bu projeyi yazıp Deniz Başkana sunduğumuzda müthiş bir destek verdi. Bizde üniversite olarak bu konuda her türlü akademik bilgi ve birikimimizi alana yansıtarak örnek bir proje, hayata geçirdik"

PROJENİN 1.ETABI TAMAMLANDI”

Projenin birinci etabının 31 Aralık 2021 itibariyle tamamlandığı ifade eden Küçüktepe, "Biz başarı testlerini geliştirip uygulama sürecindeydik, şimdi o biraz belli nedenlerle biraz sarktı. Başarı testleri uygulandıktan sonra analizleri yapılıp öğrencilerin her sınıf düzeyinde ve her öğrenci bazında öğrenme kayıpları ortaya çıkarılacak. O öğrenme kayıplarına yönelik o öğrencilere kendi kendilerine öğrenme kayıplarını gidermelerine yönelik birtakım materyaller geliştirilecek, hem de öğretmenlere ve velilere bu konuda nasıl sürece katkı yapacaklarına ilişkin eğitimler verilecek" açıklamasını yaptı.

PROJE TAMAMLANDIĞINDA ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRENME KAYIPLARI KONUSUNDA BİLGİ VE DONANIMLARI ARTMIŞ OLACAK”

Proje tamamlandığında öğretmenlerin öğrenme kayıplarını hızlıca giderme konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaklarını söyleyen Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe, "Öğretmenlerimizin sınıf yönetimi açısından, materyal geliştirme, öğretim yöntemi teknikleri, ölçme değerlendirme ve yeni öğretim stratejileri açısından bilgi ve donanımları çok ciddi şekilde artmış, güncellenmiş olacak. İkincisi tabi ki bizim ilk ve en temel amacımız öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını saptamak ve onları gidermek. Öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını saptadıktan sonra giderici çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalarda öğrencilerin öğrenme kayıpları giderilmiş ve en aza indirgenmiş olacak. Böylece bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında akademik alt yapılarından kaynaklanan sorunlardan dolayı bir akademik olumsuzluk yaşamaları riskini düşürmüş olacağız. Kendi kendine bilgi edinmemin en önemli yollarından bir tanesi okuduğunu anlamadır, şimdi öğrencilere okuduğunu anlamayla da ilgili bir takım materyaller geliştirilecek. Öğrenci keni kendine okuyup, anlayarak öğrenme kayıplarını gidermiş olacak. Projenin son boyutunda ise biz velilere geliştirilmiş materyalleri çocuklarının öğrenme kayıplarını giderirken evde bu materyalleri nasıl kullanacakları, çocuklarına nasıl destek olacakları konusunda eğitimler vereceğiz. Bir de interneti kullanırken çocukların siber zorbalık konusunda sorun yaşamamaları için eğitimler verilecek. Aileler çocuklarının internet ve bilişim teknolojileriyle etkileşimleri konusuna daha bilinçli yaklaşmış olacaklar" şeklinde konuştu.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız