T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI EKİM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2022 yılı Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 03.10.2022 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “2023 yılı Performans Programı” ile ilgili teklifi,
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2023 yılı Bütçe Teklifi” ile ilgili teklifi,
  3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Boş-dolu kadro derece değişikliği” ile ilgili teklifi,
  4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, 768 ada, 26 parsel trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,
  5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Rami Kışlası trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,
  6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy (Karadolap) Mahallesi, 701 ada trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,
  7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ile ilgili teklifi,
  8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Bütçe içi İşletme tarife teklifi” ile ilgili teklifi,
  9. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç tahsisi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız