T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI KASIM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2022 yılı Kasım ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.11.2022 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2023 yılı Tarife Teklifleri” ile ilgili teklifi,
  2. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün, “Muhtarlara yardım yapılması” ile ilgili teklifi,
  3. Sosyal Destek Müdürlüğünün, “Lise Son Eğitim Yardımı” ile ilgili teklifi,
  4. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, “Boş Kadro Derece Değişikliği” ile ilgili teklifi,
  5. Meclis Üyesi Ceren ÇOLAK’ın Encümen üyeliğinden istifası nedeniyle Encümen Üyeliği seçimi.
  6. Eyüpsultan, Göktürk Mah. 1904 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Aile Sağlığı Merkezinin tahsisi.
  7. Eyüpsultan, İslambey Mah. 187 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan trafonun can ve mal güvenliği açısından başka bir alana taşınması.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız