İlimiz Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla İlçeleri sınırları içerisinden geçen 1/25000 ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı Değişikliği ve söz konusu ilçe sınırlarından geçen değişikliklere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarih ve 5183 Sayılı Olur’ları ile onaylanmıştır.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 12.05.2014-10.06.2014 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız