2018 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 06.02.2018 tarih ve 322 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 322

Rapor Tarihi: 06.02.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.29507 sayı, 28.12.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.01.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 26/12/2017 tarihli ve 261238 sayılı yazı.

b) 13/12/2017 tarihli ve 2627793 sayılı yazı.

c) 11/12/2017 tarihli ve 21201426 sayılı yazı.

d) 29/11/2017 tarihli ve 240371 sayılı yazı.

e) 27/12/2017 tarihli ve 20170660759 sayılı yazı

f) 14/11/2017 tarihli ve 25686 sayılı yazı.

g) 17/11/2017 tarihli ve 25970 sayılı yazı.

Müdürlüğümüzce 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı ile 28.01.2015 t.t'li ve 21.04.2017 tadilli 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği İtirazlarına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği planları arasında oluşmuş olan uyumsuzlukların giderilmesi ile alakalı 19.03.2003 t.t'li Göktürk Uygulama İmar Planı'nda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri yapılmıştır. Tarafımızca söz konusu alan için 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili a), b), c), d) ve e) kurum görüşlerif) ve g) müdürlük görüşleri alınmıştır.

İlgi a) İ.B.B Başkanlığı Ulaşım Panlama Müdürlüğü yazısında "... yapılaşmanın ve meri planlardaki Konut ve Ticaret Alanlarının arttırılması şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi b) İstanbul Orman Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü yazısında " ... onaylanan planların muhafaza edilmek üzere bir nüshasının İdaremize verilmesi kaydıyla İmar Planı Değişikliği çalışmalarının yapılmasında İdaremiz açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı görüş ve kanaatiyle;" denilmektedir.

İlgi c) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında " ... söz konusu plan tadilatı teklifinde Başkanlığımızca sakınca görülmemektedir." denilmektedir.

İlgi d) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında " ... söz konusu ve 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü yazısında "... ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında "İlgi yazıda bahsi geçen plan tadilatının Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim." denilmektedir.

İlgi g) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "... 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarında - itiraz edecek bir hususa rastlanılmamıştır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Göktürk Uygulama İmar Planı, Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği İtirazlarına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği planları arasında oluşmuş olan uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi a), b), c), d), e), f), g) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı ile 21.04.2017 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı uyumuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.02.2018 tarih ve 322 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız