2018 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 07.02.2018 tarih ve 128 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 128

RAPOR TARİHİ: 07.02.2018

İLGİ : Özel Kalem Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 2338 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Özel Kalem Müdürlüğünün yazısında; “Asırlardır Osmanlı toprakları olarak esenlik ve huzur içinde yaşamış, İslam ve insanlık tarihinin en müstesna coğrafyası olan Filistin'de, yarım asırdır süren işgale ve Filistin halkına yapılan büyük adaletsizliğe karşı büyük bedeller ödeyerek önemli mücadelelerde bulunan, Filistinli siyasetçi ve direniş lideri Sayın Mervan Hasib İbrahim BARGUTİ'ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin r bendi gereğince Fahri Hemşerilik Beratı verilebilmesi için karar almak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mervan Hasib İbrahim BARGUTİ'ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (r) bendi gereğince Fahri Hemşerilik Beratı verilebilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.02.2018 tarih ve 128 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız