2021/15

Yeni Yol Açılması, Asfalt Temini Nakli ve Kaplama Yapılması İşi

2021/18

Çırçır Mahallesi 144 Ada 13 Parselin Bir Kısmı ve Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği

2021/19

Eyüpsultan İlçesi, 65 Ada 63 Parsel ve 65 Ada 15 ve 62 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/500 Ölçekli Plan Değişikliği

2021/20

Nişanca Mahallesi 497,74,67 Adaların Kentsel Yenileme Alanı Avan Projesi

2021/21

Nişanca Mahallesi 354 Ada Kentsel Yenileme Alanı Avan Projesi

2021/22

Nişanca Mahallesi 154 Ada Kentsel Yenileme Alanı Avan Projesi

2021/23

Nişanca Mahallesi 153 Ada Kentsel Yenileme Alanı Avan Projesi

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız