2018 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 06.03.2018 tarih ve 129 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 129

RAPOR TARİHİ : 06.03.2018

İLGİ : Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 5235 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün yazısında; “T.C Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programları ilan edilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul'un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi amacıyla "Yenilikçi Ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı"na proje yazımı ve başvurusunun yapılması;

Teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliğin desteklenmesi amacıyla girişimlerin finansmana erişiminin, hızlı büyümesinin ve uluslararasılaşmasının sağlanması için işbirliğine dayalı, sürdürebilir destek mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla "Girişimcilik Mali Destek Programı"na proje yazımı ve başvurusunun yapılması;

İstanbul'da yaşayan çocuklar ve gençlerin orta ve uzun vadede dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu sağlayacak şekilde iyi olma halinin artırılması amacıyla "Çocuklar Ve Gençler Mali Destek Programı"na, "SİMURG STEM Dizayn, Kodlama ve Yazılım Akademisi" başlığı ile proje yazımının ve başvurusunun yapılması;

Projelerimizin başvuru sürecinde idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, Projede Eyüpsultan Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya ve bunun yanı sıra yukarıdaki mali destek programları kapsamında başka kurumların projelerine ortak olmaya Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.”denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programları kapsamında Müdürlük teklifinde bahsi geçen projelerde; Eyüpsultan Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya ve bunun yanı sıra mali destek programları kapsamında başka kurumların projelerine ortak olmaya Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.03.2018 tarih ve 129 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız