2018 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 07.03.2018 tarih ve 130 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 130

RAPOR TARİHİ : 07.03.2018

İLGİ : Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve 5793 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Destek Hizmelteri Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 16/02/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı yazı.

İlgi yazıda güvenlik ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığının birlikte yürüttüğü güvenlik ve asayiş projesi olan "Her Mahallemize Bir Ekip Projesi" kapsamında daha evvel Belediye Meclisi Kararı ile kendilerine tahsis edilen araçların 11/04/2018 tarihi itibarıyla 2 sene süre ile tahsisinin devam etmesini talep etmektedirler.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda" (b) fıkrasında ise "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir" denilmektedir.

Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden, Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçların 11.04.2018 tarihi itibariyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 inci maddesine istinaden 30.09.2019 tarihine kadar tahsisin devam etmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.03.2018 tarih ve 130 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız