2018 Mart Ayı Meclis Kararları

2018/25

Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programları kapsamında çeşitli projelerde; Eyüpsultan Belediyesi'ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya ve bunun yanı sıra mali destek programları kapsamında başka kurumların projelerine ortak olmaya Başkan ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER'e yetki verilmesi

2015/430

Eyüp, 274 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız