2021 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 44 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 44

Rapor Tarihi: 09.06.2021

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19823 sayı, 04.06.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.06.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi 183 ada 16 parsel (Mevlana Cami) 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında, 183 ada 18 parsel Park Alanında, 183 ada 17 parsel 19.03.2005 t.t.li, 6.11.2007 tadilli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H:15.50, E:1.50 yapılanmalı Konut Alanında kalmaktadır.

Yerinde yapılan incelemeler neticesinde dini tesis alanı fiili olarak kısmen 183 ada 17 parsel alanı içerisinde, kısmen yeşil alanda kaldığı görülmektedir.

20072017 tarihli halihazır haritalarda ve 2006 tarihli ortofoto da Mevlana Cami mevcuttaki şekliyle yer aldığı, ancak yapılan teknik incelemede 17 parsel içerisinde kalan alanın mevcutta cami bahçesi olarak kullanıldığı, alan içinde musalla taşı, su deposu ve çeşitli ağaçlar bulunduğu görülmüştür. Yeşil alan içerisinde kalan kısım Cami Kuran kursu bahçesi ve çocuk oyun alanı olarak kullanılmaktadır.

Süre gelen yıllarda fiilen cami kullanımında olan bu alanın, plan fonksiyonunda da Dini Tesis foksiyonuna alınması gerekmektedir.

Tarafımızca Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi 183 ada 16 parselde (Mevlana Cami) yer alan Dini Tesis Alanının halihazır haritalarda belirtilen sınırlar dahilinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi 183 ada 16 parselde (Mevlana Cami) yer alan Dini Tesis Alanının halihazır haritalarda belirtilen sınırlar dahilinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi 183 ada 16 parselde (Mevlana Cami) yer alan Dini Tesis Alanının halihazır haritalarda belirtilen sınırlar dahilinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, “4- Yapılan tadilat ile 17 parselde fonksiyon değişikliği yapılan yaklaşık 429 m², ilgili parsel yeniden yapılanmak istediğinde 429 m² lik alan emsal hesabına dahil edilecektir.” şeklinde plan notunun eklenmesiyle komisyonumuzca tadilen oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 44 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız