2021 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 43 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 43

Rapor Tarihi : 09.06.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19984 sayı, 07.06.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.06.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 16.04.2021 tarih ve 421445 sayılı yazı.

b) 20.05.2021 tarih ve 85737 sayılı yazı

c) 20.04.2021 tarih ve 20210373024 sayılı yazı.

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Güzeltepe Mahallesinde yaşamakta olan vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerine sunabilmek amacı ile söz konusu bölgede Cemevi Alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Güzeltepe Mahallesi 576 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile kısmen 5 ada 42 ve 50 parsellerin çok az bir kısmını kapsayan 1/5000 ve ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır. Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği için öncelikle Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü görüşü sorulmuş olup ilgi (a) yazı ile olumlu görüş alınması sonucu diğer kurum görüşleri sorulmuştur.

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ilgi (b) yazısında “… raporda belirtilen kat sınırlamasına uyulması (5 kat) ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı talebi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatları konu ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk bilgileri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İlgi (c) yazısında “ … Netice olarak, Eyüpsultan İlçesi, Güzeltepe Mahallesi 576 ada 7 parsel ve bitişiğinde bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinin yukarıda belirtilen ( 7 maddelik talep ve öneri) şartlara göre revize edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğüne 27.04.2021 tarihinde ulaşmış olan görüş yazımıza henüz cevap gelmemiş olduğundan, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 8. Madde 2. Fıkrası gereğince olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilmektedir.

TALEP/SONUÇ:İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Güzeltepe Mahallesi 576 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile kısmen 5 ada 42 ve 50 parsellerin çok az bir kısmını kapsayan 1/5000 ve ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi dosyası yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclise havalesini arz ederim” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Emniyettepe Mahallesi 576 ada 7 parsel ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile kısmen 5 ada 42 ve 50 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 43 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız