2021 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 45 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 45

Rapor Tarihi : 09.06.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19993 sayı, 07.06.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.06.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

İlgi: 01.07.2020 tarih, 12431 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ile

“23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarının Genel Hükümlerinin 5. Maddesinin; - 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılan arsa ve arazi düzenlemesi sonucunda Kamu Ortaklık Payı (KOP) olarak kamu tesis alanlarına ayrılmış parsellerde hisselenmiş alanların İlçe Belediyesi’ne bedelsiz terk edilmesi durumunda, terk edilen alanların %35’i imar parselinde yapılacak olan emsal hesabına dahil edilir. şeklinde düzenlenmesine yönelik plan notu değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: 23.11.2016 t.t'li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Planında plan notu değişikliğine ilişkin plan paftası ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 23/11/2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Eyüpsultan İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ait plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup; oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 45 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız