Hüsrev Paşa Tekkesi

Tekke, Bostan iskelesi Sokağı ile Boyacı Sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Tam köşede Damat Mahmud Paşa'nın türbesi, karşısında ise, sokak ismi verilen boyahane vardır.

12 Nolu büyük kapıdan tekkenin avlusuna girilir. Yapı, iki katlı ve kargirdir. İçinde, son şeyh Efendinin kızı Lamia Hanım oturmaktadır. Alt kat semahanedir.

Hüsrev Paşa, 1271 (1855) tarihinde vefat etmiş ve tekkesinin yanındaki türbesine gömülmüştür. Türbesi bahsine bakınız.

Tekke, âyin günü perşembe olan bir nakşibendi dergahı idi. 1890 tarihlerinde Murad Efendi bu tekkenin şeyhi idi.

Tekkenin son şeyhi olan Mehmed şefik Eryuvası Efendinin kızı Sayın Lamia Dünderen Hanım'ın verdiği bilgiye göre, dergâhın dedegân odaları, tekkenin karşısında, yani Hasan Hüsnü Paşa Türbesi'nin sağ tarafında idi. 1930 tarihinden sonra yıkılmış ve yerine bir boyahane yapılmıştır. 1986 tarihinde bu dahi yıktırılarak yeri mezarlığa dahil edilmiştir. Boyahanede, Feshane'nin bazı kumaşları boyanmakta idi.

Tekkenin adı, 1250 (1834) tarihinde yapılan Saliha Sultan Düğünü için tanzim edilen defterde ve 1256 (1840) tarihli tekkeler listesinde olmadığına göre, bu tarihten sonra kurulmuştur.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız