• Birincil Düzey Mevzuat

5018 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri
5018 Değişikliği

  • İkincil Düzey Mevzuat

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
Mahalli İdareler Kadro Tahsisi ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

  • Üçüncül Düzey Mevzuat

Üst Yönetici Rehberi
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi
Kamu İç Denetim Raporlama Standartları
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Calışma Esas ve Usulleri
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu İç Denetim Rehberi
Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:1)
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:2)
İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:3)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız