Her şeyden önce belirtilmeli ki; denetim mesleğinin profesyonelleşmesi için edinilen sertifikalar "eğitim sertifikaları" değil uluslararası geçerliliği olan "unvan sertifikaları"dır. Unvan sertifikalarında söz konusu olan; eğitim, tecrübe, karakter, sınavda başarı gibi şartlar yerine getirildikten sonra ispatladığınız yetkinliğinizi unvan olarak isminizin yanında taşıma yetkisinin size verilmesidir. O nedenledir ki iç denetim mesleğinde görev alacaklar uzmanlık, bilgi ve profesyonelliğini göstermek için uluslararası geçerliliği olan sertifikaları edinmek durumundadırlar. Bu sertifikalar sayesinde iç denetim meslek niteleğini kazanmış ve profesyonelliğin emaresi olarak sertifikasyon ön planda tutulmuştur.

Kamu İç Denetim Sertifikası
Kamu iç denetim sertifikası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kanunun Geçici 5. maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında belirtilen ünvanlarda görev yapan kamu personelinin, iç denetçi ünvanı ile belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları halinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunca verilen üç aylık bir eğitim sonrasında "kamu iç denetçi sertifikası"nı sınavsız almaları sağlanmıştır. Ancak 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca hazırlanan ikincil düzey mevzuat uygulaması dahilinde çıkartılan "İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği" ile kamu iç denetçisi sertifikası sahibi olabilmek için başvuracak adayların belirlenmesi, eğitimi, tabi tutulacakları sınavları, eğitim programının süresi,konuları, yapılacak işlemler ve başarılı adaylara verilecek iç denetçi sertifikasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

İlgili Sertifikalar
A - 1
A - 2
A - 3
A - 4
CISA
CIA (Certified Internal Auditor)
CCSA (Certification in Control Self-Assessment)
CGAP (Certified Government Auditing Professional)
CFSA (Certified Financial Services Auditor)
CFE (Certified Fraud Examiner)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız