Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde, Yazı İşleri Müdürlüğünün, 18.12.2017 tarih ve 28251 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinin 1. bendinde “Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır.Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin 2.bendinde de “Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir.” denilmektedir.

Buna istinaden Belediye Meclisinin 2018 yılında Ağustos ayının tatil edilmesi ve diğer aylarda toplantıların aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılması hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

MECLİS 2018 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

1- 02 Ocak 2018 Salı ( 01 Ocak Resmi Tatil)

2- 05 Şubat 2018 Pazartesi

3- 05 Mart 2018 Pazartesi

4- 02 Nisan 2018 Pazartesi

5- 07 Mayıs 2018 Pazartesi

6- 04 Haziran 2018 Pazartesi

7- 02 Temmuz 2018 Pazartesi

8- 2018 AĞUSTOS AYI TATİL

9- 03 Eylül 2018 Pazartesi

10- 01 Ekim 2018 Pazartesi

11- 05 Kasım 2018 Pazartesi

12- 03 Aralık 2018 Pazartesi”

KARAR :

Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2017 tarih ve 28521 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız