Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin önergeler bölümünde, Meclis Üyeleri Ahmet TÜFEKÇİ ve Semih DİKYOL tarafından verilen yazılı önerge Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

EYÜP BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

“5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Eyüp Belediyesi meclis ve komisyon üyelerine kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için Eyüp Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesini yine meclis üyesi Başkan Yardımcılarına 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 i oranında 2018 yılında aylık ödenek verilmesini ve önergemin teklif karar olarak karara bağlanmasını arz ederim.”

KARAR :

Meclis Üyeleri Ahmet TÜFEKÇİ ve Semih DİKYOL'un vermiş oldukları yazılı önerge teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız