Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 03.01.2018 tarih ve 124 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 124

RAPOR TARİHİ: 03.01.2018

İLGİ: İşletme Müdürlüğünün 20.12.2017 tarih ve 28766 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 13/12/2017 tarih ve 515 sayılı İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı.

İlgi yazı ile Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait Akşemsettin Mahallesi, Alperen Caddesi No:41/A Kat:1 adresinde bulunan taşınmazı, İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere 20 (yirmi) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi talep edilmektedir.

İlgi talebe istinaden söz konusu yerin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) fıkrasına göre, İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisine, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, 20 (yirmi) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait Akşemsettin Mahallesi, Alperen Caddesi No:41/A Kat:1 adresinde bulunan taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) fıkrasına göre, İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisine, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, 20 (yirmi) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.01.2018 tarih ve 124 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmı “İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi” şeklinde tadilen oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız