Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 04.12.2018 tarih ve 146 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 147

RAPOR TARİHİ: 04.12.2018

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.11.2018 tarih ve 30952 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 21/11/2018 tarihli ve 251494 sayılı yazı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgi yazısında mülkiyeti Belediyemize ait, üzerinde Rami Kışlası'nın bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Rami Yeni mahallesi 268 ada 17 parsel sayılı taşınmazda yazımız ekindeki krokilerde işaretli alanın Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı Uluyol İstasyonu Çıkış Yapısı olarak kullanılmak üzere idarelerine tahsisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Üzerinde Rami Kışlası'nın bulunduğu Eyüpsultan ilçesi Rami Yeni mahallesi 268 ada 17 parsel sayılı taşınmazda ilgi yazı ekindeki krokide işaretli yerin Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı Uluyol İstasyonu Çıkış Yapısı olarak kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre tahsisi hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre Eyüpsultan İlçesi Rami Yeni Mahallesi 268 ada 17 parsel sayılı taşınmazda 21/11/2018 tarihli ve 251494 sayılı yazı ekindeki krokide işaretli yerin Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı Uluyol İstasyonu Çıkış Yapısı olarak kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.12.2018 tarih ve 147 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız