Filibeli Hattat Bakkal Ahmed Ârif Efendi’nin oğludur. 1291/1874’de Filibe(Plovdiv)’de doğdu. H. 1876/1293 Osmanlı- Rus harbi sırasında, ailesi ile birlikte İstanbul’a hicret etti. İlk ve orta tahsilinden sonra Vefa İdadisi’ni bitirdi.

Uzun müddet memur olarak Yalova’da bulundu. Sonra Üniversite muhasebecisi oldu. Emekli olduktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi hüsn-i hat hocalığına tayin olundu, vefatına kadar bu görevde kaldı. 25 Nisan 1949 tarihinde vefat etti. Kabri, Edirnekapısı mezarlığında ve babasına yakın bir yerdedir. Babasının mezar taşı kitâbesini oğlu Râkım Unan yazmıştır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız