Hırka-i Şerîf Camii Hatîbi Eyüp Sabri Efendi’nin oğlu olarak 20 Cemâziyelevvel 1297/30 Nisan 1880 tarihinde Tophane Deterdar Mahallesi Türkgücü Sokağı’nda dünyaya geldi.

İlk tahsilinden sonra, Tophane Feyziye Rüşdiyesi’ne devam etti. Burada yazı hocası Çukurcumalı Kadri Efendi’den Sülüs ve Nesih dersi aldı. Daha sonra Aziz Efendi’den Ta’lîk ve Sülüs, Kâmil Efendi’den Sülüs ve Dîvânî meşk etti. Nihayet h. 1319/1901’de Sâmi Efendi’ye meşke başlayarak Celî Ta’lîk ve Celî Sülüs çalıştı. 19 Zilkâde 1322/25 Ocak 1904 tarihinde babasının vefatı üzerine, onun görevi olan, Hırka-i Şerîf Camii Hatipliğini Ömer Efendi üzerine aldı.

Taksim Maksemi’ne bitişik çeşme üzeri âyet, Kısıklı Camii dış kapı ve mihrap üzeri celî yazıları ile cami önünde bulunan çeşme üzerindeki celî âyet, Hırka-i Şerîf Camii’nde Celî Sülüs zerendûd levha, Fatih Türbesi haziresinde türbedar Ahmed Âmiş Efendi mezar taşı kitâbesi, Eyüp, Sultan Reşad Türbesi dışındaki celî müsennâ âyet ile içeride paftalı kuşak Ömer Vasfi Efendi’nin önemli eserlerindendir. 12 Cemaziyelahir 1347/26 Kasım 1928 tarihinde 48 yaşında vefat etmiştir. Kabri, Eyüpsultan’da Hattat Kâmil Efendi mezarı civarındadır. Babası ve kendisi için Celî Talik tek kitabe bulunmakta iken kitâbesi şu an yerinde değildir

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız