Yazıyı, Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi (ö. 1247/1831)’den öğrendi. Üstadı kendisine “Çömez” lâkabı vermiştir. Sonra Laz Ömer Efendi (ö. 1240 M. 1824)’den de yazı dersleri aldı. Kastamonu’da Aksu Köyü’nde “Kadıoğlu” denmekle maruf idi. İstanbul’a gelerek hüner sahibi oldu. Hamidiye Vakfı’nın kaymakamı ve türbesinin baş türbedarı iken h. 1269/1852 tarihinde vefat etti. Kabri, Eyüpsultan Camii’nin Bostan İskelesi Sokağı’na açılan avlu kapısının yanında ve Ayas Paşa Türbesi’nin sol tarafındadır. Celî sülüs’le yazılan kabir kitâbesinin ibaresi şöyledir:

Hü’vel-Hayy’ül-Bâkî
Cennetmekân firdevs-i âşiyân
Gâzi Sultan Abdülhamîd
Hân tâbe serâh hazretlerinin
Vakf-ı şerîfi kâimmakâm vekîlî esbak
Serlevha-i hattâtîn merhum
Ve mağfur el -muhtâc ilâ rahmet-i
Rabbihi’l-ğafûr el-Hac Mustafa
Vâsıf Efendi ruhîçün
Fâtiha. 1269.

Bir sene evvel vefat eden kızı Emine Servet Hanım’ın kabri de yanındadır. Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Vâsıf Efendi’nin en önde gelen talebesidir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız