“Nazlı Mahmud Çelebi” diye de bilinir. İstanbullu’dur. Eyüpsultan’da, Defterdar semti ve iskelesi, adını bu zâtın mesleğinden dolayı almıştır. Defterdar Mahmud Efendi burada, bugün de mevcut olan bir cami, mektep ve çeşme yaptırmıştır. Mahmud Efendi, Reisülhattâtîn Şeyh Hamdullah Efendi’den mezun olmuştur. H. 947/1540 tarihinde yaptırdığı caminin minaresi âlemine bir hokka ve kalem koydurmuşsa da zamanla kalem yok olmuştur. H. 1179/1766 senesi büyük depreminden sonra, tamir olunurken, hokkaya yine kalem konmuştur. Sonradan yine düşen kalem ve hokka uzun yıllar sonra 2000’li yılların ortalarında, camide yapılan restorasyon sırasında konulmuştur. Mahmud Efendi H. 953/1546 tarihinde vefat etti. Kabri, camiin mihrabı yönünde, kubbeli türbesinin içindedir. Mermer lahdinin üzerinde kırık bir şâhide vardır.

Üzerindeki kitâbe şöyledir:

Merhum ve mağfur
Sâhib’ül-hayrât ve’l-hasenât
Defterdar Mahmud
Çelebi Efendi
Rûhîçun fâtiha
Sene 953


Mahmud Efendi, Kanûnî Sultan Süleyman devrinde h. 944/1537’de ve h. 951/1544 tarihinde olmak üzere toplam yedi sene müddetle Defterdar yani Maliye Bakanı olmuş ve bu görevde iken vefat etmiştir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız