Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 08.05.2018 tarih ve 134 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 134

RAPOR TARİHİ : 08.05.2018

İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.01.2018 tarih ve 01 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.01.2018 tarihli meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere komisyonumuza iade edilen rapor yeniden incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.05.2018 tarih ve 134 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız