Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 38 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 38

Rapor Tarihi : 09.05.2018

İlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve 10651 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2018 yılı Personel Hizmet alımı bütçesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine konulmuştur. 696 sayılı KHK kapsamında ekli listede bulunan müdürlüklerin Hizmet alımı bütçeleri kendi bünyelerinde kalmıştır. 696 sayılı KHK ile verilen 3 aylık süre dolduğundan dolayı bütün Personel Hizmet alımları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gerçekleşecektir.

Bu kapsamda ekli listede bulunan müdürlüklerin Personel Hizmet alımları bütçelerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı bütçesine aktarılması gerekmektedir.

Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde: teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 38 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız