Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 17.04.2018 tarih ve 330 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 330

Rapor Tarihi : 17.04.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8412 sayı, 28.03.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.04.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte; “İlgi :

a) 06/03/2018 tarihli ve 10051 sayılı yazı.

b) 12/03/2018 tarihli ve 57131 sayılı yazı.

c) 16/03/2018 tarihli ve 62776 sayılı yazı.

Başkanlığımızın şifahi emri ile müdürlüğümüzce Çırçır Mahallesi 35 ada 12 parsel sayılı yerde yol istikametinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı hazırlanmıştır. Bahse konu plan değişikliği çalışmamıza ilişkin İlgi (a) İSKİ, İlgi (b) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İlgi (c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazıları bulunmakta olup, olumsuz herhangi bir görüş bulunmamaktadır. 35 ada 12 parsel sayılı yer iki farklı plan çalışmasında kalmakta olup, 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen T1 Ticaret+Konut Alanında büyük bir kısmı ise 15 metrelik yol alanında, 17.04.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Akşemsettin Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda da kısmen T1 ticaret+konut alanında büyük bir kısmı ise 15 metrelik yol alanında kalmaktadır. Bu plan değişikliği mülkiyet bilgisi açık olan 35 ada 12 parsele komşu 766, 764 ve 763 adalar ile tevhidin kaldırılması amacıyla hazırlanmıştır. Plan değişikliğine esas İlgi (a), İlgi (b), İlgi (c) kurum görüşleri ile plan çalışmamıza ait bilgi paftası yazımız ekinde yer almaktadır. TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi, 35 ada 12 Parselde İstikametin Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatının incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Çırçır Mahallesi, 35 ada 12 parsel sayılı yerde yol istikametinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.04.2018 tarih ve 330 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız