Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 136 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 136

RAPOR TARİHİ : 09.05.2018

İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve 10662 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy (Çırçır) mahallesi 798 ada 15 parsel sayılı 871,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda konut alanında kalmaktadır.

Talep/Sonuç: Konu edilen 798 ada 15 parsel sayılı 871,21 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti belediyemize ait Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi 798 ada 15 parsel sayılı 871,21 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi için 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 136 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız