Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 137 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 137

RAPOR TARİHİ : 09.05.2018

İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih ve 11124 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 27/04/2018 tarihli ve 10686 sayılı yazı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilgi yazısında Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği ile 05.04.2018 tarih ve 2018/38 sayılı Meclis Kararı'na istinaden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi yardım edilmesi, spor ve sanat aktivitelerinde başarı gösteren kişilerin desteklenmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlerde protokol kapsamındaki şartlarla destek verilmesi ile ilgili protokol imzalandığı belirtilmekte olup, Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği'nce konu edilen faaliyetlerin daha verimli yapılabilmesi için yer tahsisi talebinde bulunulduğu bildirilmektedir.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Eyüpsultan ilçesi İslambey mahallesi 56 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 21.07.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis) olarak ayrılmıştır. Söz konusu parsel üzerinde yer alan ve halihazırda Düğmeciler Mahalle Muhtarlığı ve Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce kullanılan iki katlı binanın üst katının Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği'nce konu edilen protokol kapsamındaki faaliyetlerde kullanılabileceği Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Mülkiyeti Belediyemize ait, meri planda Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis) alanında kalan Eyüpsultan ilçesi İslambey mahallesi 56 ada 1 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan iki katlı binanın üst katının Belediyemiz ile Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere adı geçen derneğe 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre bedelsiz tahsisi hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti belediyemize ait, meri planda Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis) alanında kalan Eyüpsultan ilçesi İslambey mahallesi 56 ada 1 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan iki katlı binanın üst katının Belediyemiz ile Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere adı geçen derneğe 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (e) bendine göre 5 yıl süre ile bedelsiz tahsisi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 137 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız