Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 37 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 37

Rapor Tarihi : 09.05.2018

İlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve 10653 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “2017 Yılı Taşınır Kesin Hesap icmal listeleri Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 10. Fıkrası gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;

2017 YILI EYÜP BELEDİYESİ TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

TAŞINIR KODU

TAŞINIR ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR

YIL İÇİNDE GİREN TUTAR

TOPLAM TUTAR

YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR

GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR

150

İLKMADDE-MALZEME HESABI

9.294.992,97.-TL

21.834.533,77.-TL

31.129.526,74.-TL

23.195.012,60.-TL

7.934.524,14.-TL

253

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI

1.818.603,84.-TL

569.430,44.-TL

2.388.034,28.-TL

118.806,96.-TL

2.269.227,32.-TL

254

TAŞITLAR HESABI

1.929.217,40.-TL

500.372,00.-TL

2.429.589,40.-TL

259.436,00.-TL

2.170.153,40.-TL

255

DEMİRBAŞLAR HESABI

25.311.410,48.-TL

6.974.488,98.-TL

32.285.899,46.-TL

4.382.749,08.-TL

27.903.150,38.-TL

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde: 2017 yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 37 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız